Promocje
OWAY Hmelt Pigments Glamour Copper Gold 50 ml
OWAY Hmelt Pigments Glamour Copper Gold 50 ml
149,00 zł 96,85 zł
szt.
OWAY Hmelt Pigments Divine Gold 50 ml
OWAY Hmelt Pigments Divine Gold 50 ml
149,00 zł 96,85 zł
szt.
OWAY Hmelt Pigments Sunny Orange 50 ml
OWAY Hmelt Pigments Sunny Orange 50 ml
149,00 zł 96,85 zł
szt.
OWAY Hmelt Pigments Mysterious Purple 50 ml
OWAY Hmelt Pigments Mysterious Purple 50 ml
149,00 zł 96,85 zł
szt.
OWAY Hmelt Pigments Red Energy 50 ml
OWAY Hmelt Pigments Red Energy 50 ml
149,00 zł 96,85 zł
szt.
OWAY Hmelt Pigments Playfull Rose 50 ml
OWAY Hmelt Pigments Playfull Rose 50 ml
149,00 zł 96,85 zł
szt.
OWAY Hmelt Pigments Blue Charm 50 ml
OWAY Hmelt Pigments Blue Charm 50 ml
149,00 zł 96,85 zł
szt.
OWAY Hmelt Pigments Green Harmony 50 ml
OWAY Hmelt Pigments Green Harmony 50 ml
149,00 zł 96,85 zł
szt.
OWAY Hmelt Pigments Authentic Chestnut 50 ml
OWAY Hmelt Pigments Authentic Chestnut 50 ml
149,00 zł 96,85 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Rodo

 

Od dnia 25 maja 2018 roku będzie stosowane unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych poniżej przedstawiamy klauzulę informacyjną.

Co to jest RODO ?

Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jaki jest cel RODO ?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Co znajduje się w treści poniższej klauzuli ?

Informacje o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

Czy w związku z RODO należy skontaktować się ze Firmą ?

Nie, nie trzeba kontaktować się z Firmą ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z poniższą klauzulą.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( dalej : Rozporządzenie ) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Parys Wojciech Naczk z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 162 zwaną dalej Firmą Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Firmę :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parys Wojciech Naczk, 81-225 Gdynia, ul. Morska 162, NIP 588 105 67 52, dane kontaktowe: numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski : 58 665 19 76 lub 58 664 98 43, numer telefonu dla osób dzwoniących spoza Polski : +48 665 19 76, adres email: biuro@e-parys.pl.

2. Firma przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach :

2.1. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Paną/Pana ze Firmą umowa :

a) podjęcie na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy Sprzedaży Współpracy i Szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) ;

b) realizacja zawartej z Firmą umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) ;

c) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Firmy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, edukacyjnej i realizacją umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) ;

d) marketingu i promocji usług i produktów oferowanych przez Firmę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) ;

e) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) ;

f) wewnętrznych celów administracyjnych Firmy, w tym raportowania i statystyki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) ;

2.2. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. nie łączy Pani/Pana ze Firmą umowa :

a) podjęcie na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy Sprzedaży Współpracy i Szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) ;

b) marketingu i promocji usług i produktów oferowanych przez Firmę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) ;

c) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Firmę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, edukacyjnej i realizacją umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) ;

d) wewnętrznych celów administracyjnych Firmy, w tym raportowania i statystyki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) ;

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być :

a ) Izby i Urzędy Skarbowe ;

b) Sądy Powszechne i organy ZUS ;

c) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa ;

d) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Firmy na podstawie zawartej z Firmą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające ) ;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania tj. :

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Firmą umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody ;

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Firmie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Firmę ;

c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Firmę, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie ;

d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Firmę stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu :

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia ;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia ;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia ;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia ;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia ;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia ;

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Firmę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. do 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą ).

8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Firmą, podane przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl